Durvju apkalpošana

Mēs veicam automātisko durvju apkalpošanu BESAM, DORMA, TORMAX u.c., izpildot:

PROFILAKTISKĀ APKALPOŠANA – tā ir iespēja ieplānot konkrēto laiku un izdevumus durvju apkalpošanai un būt drošam, ka ir pieredzējoši speciālisti, kuri var ātri palīdzēt pat neparedzētajos gadījumos. Tā paredz sekojošu darbu secību:
1. Tiek noslēgts līgums, ieplānoti apaklpošanas datumi;
2. Paredzētajos datumos veicam apkalpošanu, sastādam attiecīgu aktu;
3. Piestādam rēķinu par izpildītajiem darbiem.

Rekomendēts visām automatiskām durvīm!

ĀRPLĀNA APKALPOŠANA / REMONTS Gadījumos, kad steidzami ir vajadzīgs remonts vai nopietna apkalpošana, mūsu darbinieki izbrauc uz objektu saskaņotajā laikā. Vienkaršos gadījumos konsultāciju varam sniegt pa tālruni. Mums pietiks, ja Jūs atsūtīsiet bildi (uzņemtu pat ar mobilo telefonu), ar tās palīdzību varēsim izvelēties optimālu risinājumu, saudzējot Jūsu laiku un līdzekļus. Tāda apkalpošana paredz sekojošu darbu secību:
1. Tiek nolsēgts līgums un ieplānoti apkalpošanas datumi;
2. Saņemot paziņojumu par ārkārtās gadījumu, veicam iepriekšējo analīzi (pēc bildēm un skaidrojumiem pa tālruni);
3. Vienkaršos gadījumos veicam konsultācijas pa tālruni (ja Jūs paši varat veikt nepieciešamās darbības);
4. Sarežģītajos gadījumos nosūtam speciālistu, kurš veic uz vietas apkalpošanu un sastāda attiecīgu aktu;
5. Piestādam rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem.

REMONTS. Gadījumos, kad ir nepieciešams nopietns remonts, atsevišķu mezglu vai dataļu nomaiņa, varam piemeklēt pagaidu risinājumu un nodrošināt maksimāli ātru detaļu piegādi un nomaiņu.